Tak "živnosťák" už mám...co dál...

18.08.2021

V následujícím článku se vám pokusím shrnout co nejstručněji a nejjednodušeji co vás čeká pokud se rozhodnete začít podnikat jako fyzická osoba.

Živnostenské oprávnění máte dnes vyřízené jedna dvě. Pokud budete provozovat živnost volnou, stáčí vám opravdu jen občanský průkaz 1 000,- Kč a pár minut času. Dostanete přidělené IČO a můžete směle fakturovat. Dokonce jsme se v roce 2021 dostali tak daleko, že už nemusíte nikam jinam běhat a živnostenský úřad obeznámí všechny 3 instituce o tom, že je z vás osoba samostatně výdělečně činná (OSVČ). Tyto 3 instituce jsou finanční úřad, zdravotní pojišťovna a správa sociálního zabezpečení. A dalo by se říct, že máte hotovo. Je ale důležité vědět jaké povinnosti s tímto krokem přichází...

Zdravotní pojišťovna a správa sociálního zabezpečení - hned na začátku je dobré si uvědomit, jestli je podnikání váš jediný zdroj příjmu, případně jestli jste se rozhodli začít podnikat při zaměstnání. V případě, že podnikáte a zároveň jste stále alespoň jednou nohou v zaměstnání, nemáte povinnost hradit v prvním roce podnikání žádné zálohy. Když píšu v prvním roce podnikání je to trochu zavádějící, přesnější by bylo uvést od začátku podnikání do konce kalendářního roku, respektive do podání přehledu o příjmech a výdajích OSVČ. V případě, že jdete rovnýma nohama do podnikání bez zadních vrátek pak hned od počátku, máte povinnost hradit zálohy v minimální výši, která se každý rok mění a každým rokem roste J. Když uvádím, že hradíte zálohy, je dobré vědět, že zálohy je třeba vyúčtovat. Toto vyúčtování provedete právě podáním přehledů o příjmech a výdajích. V tomto přehledu shrnete jaké byly v daném roce příjmy a výdaje a z toho vyplyne jak vysoká je vaše povinnost vůči těmto institucím. Od této pov#innosti odečtete již uhrazené zálohy a výsledek je na světě.

Finanční úřad - tato nejméně oblíbená instituce si rovněž žádá vaši pozornost. Na konci roku by úředníci rádi věděli, kolik že jste to během roku utržili finančních prostředků a kolik z toho přiteče do státní pokladny. Pokud jste již byli nebo stále jste zaměstnáni, určitě víte, že za vás zaměstnavatel jednou ročně provede roční zúčtování. Posbírá si od vás všechna potvrzení o úrocích z hypotéky, životním pojištění, školkovném atd. Přiznání k dani z příjmu fyzických osob (DPFO) je ve své podstatě totéž. Shrnete veškeré vaše příjmy (ty z podnikání ponížené o výdaje), přidáte všechny potvrzení, které je možné uplatnit, a pak už jen z výsledné směsi odvedete daň.

Ve své praxi se poměrně často setkávám s tím, že mnoho lidí zapomene na to jaké všechny povinnosti jako živnostník máte a to i v případě, že jste u toho ještě zaměstnáni. Zároveň je dobré hned zpočátku umět vyhodnotit nakolik se těmto úkonům chcete věnovat. Nepochybuji o tom, že většina živnostníků zvládne přiznání a přehledy podat bez větších nesnází sami. Je ale dobré zvážit jestli Vám ten vynaložený čas za to stojí. V případě, že se nechcete prokousávat řádky daňového přiznání přenechejte tuto agendu nějakému profíkovi a raději se věnujte dalšímu kroku ve vašem podnikání.