Ceník

Vzhledem k tomu jak různá mohou být očekávání a přání klientů ohledně zpracování účetnictví, daňové evidence, mezd a různých typů přiznání jsem přistoupila k nastavení cen pomocí paušálu.

Všem novým klientům nabízím úvodní schůzku/konzultaci (samozřejmě zdarma) na které probereme detaily možné budoucí spolupráce a na základě této schůzky doplněné případně o některé výstupy z účetnictví vždy nastavím nějakou formu paušálu.

Pro každého zpracuji jasnou cenovou nabídku ke schválení. Cena za mé služby je tak známá dopředu a je jen na klientovi jestli se rozhodne na základě předložené cenové nabídky navázat spolupráci.Níže uvádím cenu za jednorázové zpracování přiznání pro OSVČ či malé s.r.o.

DPPO

cena se může měnit dle náročnosti závěrky

3000 Kč

DPFO přehledy OSSZ, ZP

cena se může měnit dle náročnosti závěrky

1500 Kč