Spolehlivé služby přátelský přístup

Nabízené služby

Daňová evidence

 • Kompletní vedení daňové evidence podnikajícím fyzickým osobám 
 • Podání přehledů na zdravotní pojišťovnu
 • Podání přehledů na OSSZ

Vedení účetnictví

 • Kompletní vedení podvojného účetnictví jak nově vzniklým tak již rozjetým firmám. 
 • Kontrola dokladů a jejich evidence
 • Evidence majetku, pohledávek, závazků 
 • Sestavení závěrek dle požadavku klienta
 • Rekonstrukce účetnictví
 • Statistické výkazy

Daňová přiznání

 • Kompletní zpracování veškerých podání na finanční úřad 
 • Komunikace s finanční správou
 • Spolupráce s daňovou kanceláří Vectigalia https://vectigalia.cz/