Osvědčení

Mzdový specialista

Osvědčení o absolvování kurzu

Osvědčení o absolvování kurzu Mzdový specialista a úspěšném složení závěrečné zkoušky. Školení obsahovalo všechny důležité změny v mzdovém účetnictví platné od 1.1.2021 

Vřelé díky patří lektorce Ing. Ivaně Zatloukalové za skvělý výklad a zodpovězení všech záludných otázek...