Tak jako na jaře i nyní opět nabízím možnost využít mých služeb i jednorázově v případě, že nemůžete včas plnit povinnosti vůči finanční správě z důvodu karantény některého ze zaměstnanců.


Nová podoba vizitek už je připravená. Doufám, že se budou líbit. Pokud je chcete vidět naživo není nic snazšího než si domluvit schůzku. 


Kompenzační bonus OSVČ

Pokud splňujete podmínky pro kompenzační bonus neváhejte o něj požádat, žádost je překvapivě snadná na vyplnění a vyřizována je opravdu rychle. Nabízím možnost konzultace v případě, že si nárokem nejste jisti
Pokud splňujete podmínky pro kompenzační bonus neváhejte o něj požádat, žádost je překvapivě snadná na vyplnění a vyřizována je opravdu rychle. Nabízím možnost konzultace v případě, že si nárokem nejste jisti

https://www.financnisprava.cz/cs/financni-sprava/media-a-verejnost/nouzovy-stav/kompenzace-osvc/Zadost-pro-OSVC/zadost-webova-aplikace


Aktuálně k silniční dani

Platba záloh splatných do 15.4.2020 a do 15.7.2020 je možné odložit bez sankce ovšem v případě, že vše bude uhrazeno do 15.10.2020.

https://www.mfcr.cz/cs/legislativa/financni-zpravodaj/2020/financni-zpravodaj-cislo-6-2020-38050 


Aktuálně

! Nabídka pro řešení aktuální situace !

Vzhledem k aktuální situaci zapříčiněné koronavirem nabízím mimořádně i jednorázovou spolupráci subjektům, kteří nejsou mými klienty, ale aktuálně řeší chybějící zaměstnance


  • Jednorázové zpracování DPH, KH, SH
  • Zpracování DPPO, DPFO, přehledy OSSZ, ZP
  • Výpočet zálohy silniční daně
  • Jednorázové zaúčtování potřebných dokladů
  • Konzultace a pomoc s vyplnění žádostí o mimořádný příspěvek 25 000,- Kč (po schválení sněmovnou)
  • Další účetní a administrativní služby dle aktuální potřeby